E-mail: elatebg@gmail.com
Телефон: 0895 171 770

quote1.png

Тест за ползване на цветни есенции на д-р Бах

Предложения по-долу тест може да ви помогне да си направите самоанализ на душевното състояние (ако имате трезва самооценка и сте достатъчно искрен/а пред себе си) и въз основа на това да подберете най-подходящата за вас есенция или комбинация от есенции от цветята на Бах. За всяко от 38-те цветя има по три въпроса. Прочетете въпросите и маркирайте онези от тях, на които давате категоричен положителен отговор. В състава на вашата комбинация трябва да бъде включена всяка есенция, на която сте маркирали и трите въпроса, отнасящи се до нея. Трябва да се има предвид, че броят на есенциите, включени в една комбинация не трябва да надвишава 6 или в краен случай 7. Ако излизат повече есенции, прегледайте теста отново и редуцирайте есенциите до допустимия максимум, като оставите само онези от тях, които се отнасят до най-сериозните ви проблеми, свързани с вашето емоционално и душевно състояние. Допустимо е в състава на комбинацията да участват и есенции, за които сте дали 2 категорични положителни отговора, ако не надхвърляте допустимия максимален брой и ако се прецени, че тези есенции имат отношение към основния проблем.  Все пак, имайте предвид, че най-добре ще бъде, ако интерпретацията на теста бъде направена от специалист, още повече, че в много случаи (особено при по-комплицираните) за правилния подбор на есенциите, след първоначалния тест е необходимо да се проведе допълнително интервю и доста по-задълбочен анализ. При правилен подбор на есенциите, първите положителни резултати при някои пациенти се усещат още през първата седмица от терапията, докато при други това става малко по-късно. За постигането на задоволителни и трайни резултати, особено при пациенти с тежки хронични проблеми, често се налага да се проведат последователно 2 или 3 курса  на лечение с цветята на Бах (един курс най-често е 15-20 дни), като всеки курс обикновено се провежда с различна комбинация. Изключително важно за крайния успех на терапията е положителната нагласа на пациента. Пристъпването към цветотерапията с негативно или резервирано отношение може да блокира действието на фините вибрации на есенциите и тогава  песимистичните очаквания наистина да се сбъднат. Затова, разтворете душата си и позволете на целебните енергии на цветята да ви облеят с целия си благодат и да отмият от вас всичките негативни вибрации, натрупани през годините.

Agrimony


Aspen


Beech


Centaury


Cerato


Cherry Plum


Chestnut Bud


Chicory


Clematis


Crab Apple


Elm


Gentian


Gorse


Heather


Holly


Honey Suckle


Hornbeam


Impatiens


Larch


Mimulus


Mustard


Oak


Olive


Pine


Red Chestnut


Rock Rose


Rock Water


Scleranthus


Star of Bethlehem


Sweet Chestnut


Vervain


Vine


Walnut


Water Violet


White Chestnut


Wild Oat


Wild Rose


Willow


#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115211